தனிமை

சொர்கமா நரகமா தனிமை
சொர்கமா நரகமா?

தொல்லை தரு மனிதர் உடன் இல்லாத மகிழ்ச்சியா?
உயிராய் இருப்பவர் உடன் இல்லாத சோகமா?

சிரித்து பேசியவர் முகமூடி கிழிந்ததோ?
அதை சிரிப்பென்றெண்ணியவர் நெஞ்சம் அழிந்ததோ?

சூரிய கதிரென இதம் தந்தவர் எவரோ?
சூரியன் மறைந்ததும் உடன் மறைந்தவர் அவரோ?

வளர்பிறையென வளர்ந்த நட்பு
தேய்பிறையென தேய்வதேனோ?

உளம் அழுதால் உடன் இருப்பாய் என்று நினைத்தேன் உனை
இன்று கண்ணீர் மறைக்க கார்மேகம் தான் துணை

பிறர் கண்ணீர் சுமக்க நானிருந்தேன்
என் கண்ணீர் சுமக்க நிலம் தான் இருக்கிறது

எவர் தனிமையில் நான் இல்லை?
என் தனிமையில் எவருமிலை

அவர் மனதை அறியா மூடர் நானோ?
என் மனதை அறியா முட்டாள் அவரோ?

குறை சொல்லி அழுதால் பேதை என்பர்
குறை மறைத்து சிரித்தால் பைத்தியம் என்பர்

மனம் விட்டு பேச எதிரே மனம் இல்லை
மனதினுள் பேச உள்ளே கனம் இல்லை

இன்பத்தில் உடனிருக்க நண்பர் பலர்
துன்பத்தில் துயர் துடைக்க எவரும் இலர்

பொதுநலம் பேசும் மனிதர் பலர்
சுயநலமிலா புனிதர் உலகில் இலர்

விந்தை மனிதர் வேடிக்கை வாழ்க்கை!

என்னென்று
சொல்ல?

பங்குனி அறியுமா
கதிரொளியின் கதகதப்பை ?

What do you feel about this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s