உன்னைப் பணயம் கொள்ளும் இணையம் – பகுதி 1

மனித சமுதாயத்தின் மாபெரும் கண்டுபிடிப்பாக, நம் வாழ்வில் மிகவும் ஒன்றிவிட்டு, நமக்கே தெரியாமல் நம்மை பணயமாகக் கொண்டுள்ள இணையத்தின் இருண்ட முகத்தைபற்றி சாமானியனுக்கும் புரியும்வகையிலான ஒரு கட்டுரைத்தொடர்.

Rate this: